EĞİTİM

Lisans               : Mersin Üniversitesi, Makine Müh. Bölümü, 2013

Lisans               : Anadolu Üniversitesi, İşletme, 2014

Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi, Makine Müh. Anabilim Dalı, 2015

Doktora            : Necmettin Erbakan Üniversitesi, Makine Müh. Anabilim Dalı, 2020

 

AKADEMİK GÖREVLER

Araştırma Görevlisi; KTO Karatay Üni., Makine Müh. Bölümü, Eylül 2013-Mart 2019

Öğretim Görevlisi; KTO Karatay Üni., TSMYO Mekatronik Programı, Mart 2019-Temmuz 2020

Dr. Öğr. Üyesi; KTO Karatay Üni., Makine Müh. Bölümü, Temmuz 2020-Halen

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Termodinamik
  • Enerji Sistemleri
  • Ekserji Analizi
  • Organik Rankine Çevrimi (ORC)
  • Termodinamik Optimizasyon
  • Enerji Verimliliği ve Tasarrufu
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  • Isıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma